Vanmiddag in Maastricht het halfjaarlijkse overleg gehad met alle werkgroepen/partners binnen het Einstein Telescope Technologies programma. Ditmaal was de lokatie bij de ETPathFinder ruimte waar men een miniatuur versie van de toekomstige Einstein Telescoop aan het bouwen is. Als alles volgens plan verloopt is de “echte” Einstein Telescoop pas over circa 10 jaar in bedrijf (en dan zijn we 2 miljard EUR verder, het is qua ambitie vergelijkbaar met het CERN) en de miniatuur versie wordt eigenlijk gebouwd om allerlei nieuwe hardware/mechanische innovaties alvast te kunnen testen.

Leuk om te zien waar alle werkgroepen mee bezig zijn. Veel topics waar ik absoluut 0,0 verstand van heb (zoals cryogenie, geologie, vacuum etcetera), maar je bent natuurlijk nooit te oud om wat bij te leren.

Onze werkgroep (Boosting Alpha tesamen met de Universiteit van Utrecht en de Open Universiteit) richt zich op het bouwen van een A.I. calculatie pijplijn om straks de data welke gegenereerd wordt door de Einstein Telescope te kunnen verwerken en analyseren. Daarnaast proberen we methoden en technieken te leveragen tussen de werelden van financiële handelsalgoritmen en zwaartekrachtdetectie. Zo is het team van de Universiteit Utrecht nu een techniek aan het testen die wij gebruiken bij financiële handelsalgoritmen en zijn wij enkele concepten aan het testen op financiële markten die voortkomen uit de zwaartekracht detectie wereld. Het moeilijke bij de zwaartekrachtdetectie is dat we eigenlijk naar een nauwkeurige “anomaly detectie” zoeken. We zoeken signalen die eigenlijk nog nooit ontdekt zijn (bijvoorbeeld de “oerknal”) en we weten eigenlijk niet precies hoe dat zich uit in de meetdata. Daarom zoeken we dus naar nauwkeurige “anomaly detectie”, dus periodes in het signaal die “apart” zijn en “afwijken van de normale ruis” die veelvuldig in het gemeten signaal aanwezig is vanwege allerlei storingsfactoren op aarde en in de ruimte.

Overigens gaat onze werkgroep in juni de eerste publieke valorisatie sessie organiseren (er zijn er in totaal 4 gepland de komende 2 jaren) waarin we vanuit de UU, OU en Boosting Alpha presenteren waar we mee bezig zijn en wat de learnings zijn. Dus voor mensen die interesse hebben in de live toepassing van de meer geavanceerde vormen van A.I. technologie wellicht wel leuk om straks bij te wonen. Zodra de datum bekend is, post ik er wel iets over.

Dit grote programma wordt overigens ondersteund vanuit Stimulus met subsidies vanuit de Europese Unie en de provincie van Limburg in het kader van het OP-Zuid programma.
#stimulus #einstein #einsteintelescope #boostingalpha #trading #artificialintelligence #quant

Boosting Alpha in Einstein Telescope Technologies programma
Boosting Alpha in Einstein Telescope Technologies programma