Generative AI technieken (DALL-E, GPT3, ChatGPT3, Stable Diffusion etcetera) zijn een hot topic momenteel. Maar het is nog wel de vraag waar precies het geld verdiend gaat worden. De eerste indicaties van financieel succes zijn er inmiddels wel. Blijkbaar zijn er enkele Generative AI spelers die in het eerste jaar van hun bestaan al boven de $ 100 miljoen omzet zitten. Tevens had ChatGPT3 binnen 1 week al 1 miljoen accounts. Dus de voortekenen zijn er wel dat dit een enorm grote markt zal worden.

Andreessen Horowitz (één van de meest gerespecteerde VC partijen in de Tech wereld) heeft recent hun visie op deze markt gepresenteerd waarbij ze zelf ook aangeven dat zij ook nog niet precies weten waar in de keten van Generative AI je het beste kunt zitten. Echter, er beginnnen zich wel 3 zaken duidelijk te manifesteren:
– Er zal zeker forse omzet komen bij de Cloud Platforms en de Compute Hardware. Al die generative AI modellen vereisen zware computerkracht die normale consumenten en bedrijven niet beschikbaar hebben. Het verhaal gaat bijvoorbeeld dat OpenAI voor de gratis testportal van ChatGPT3 circa $100K per dag kwijt was aan Cloud Platform kosten (en daarom genoodzaakt was om een betaald abonnement aan te bieden).
– Startups die zich concentreren op een eigen applicatiegebied en een eigen Foundation Stack (dus geen standaard GPT3 of iets anders gebruiken maar een eigen getraind model) lijken een sterkere concurrentiepositie te hebben.
– Startups die wel de standaard Foundation Models gebruiken (zoals GPT3) moeten ervoor zorgen dat ze voldoende eigen functionaliteit, IP en domeinkennis eraan toevoegen.

De Foundation Models zelf zullen het moeilijk krijgen. OpenAI zal moeite hebben om een eigen business model op te zetten. Enerzijds dreigt er commoditisering vanuit de open source kant (er zijn inmiddels al open source modellen) en anderzijds zullen de Cloud Platforms met concurrerende diensten komen en proberen om er een standaard dienst net zoals Google Translate of Microsoft Translate van te maken.

Wil je het volledige artikel lezen, dan vind je het op deze link:
https://lnkd.in/edem_2Ei
#startups #ai #tech #openai #generativeai #gpt3 #chatgpt #opensource #cloud